8 (495) 181 51 50

8 (800) 700 03 00

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ КОМНАТНЫЕ
FAQ
* , , , , 437 (2) .
! , " " !
: : :

:  1 - 25 110

TV >
     

DENN DPA150

: 111 :


, 3 dBi, DVB-T2, VHF, UHF. 2 .


:1225451 :0.00133 :0.2 :DENN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

(408006) BAS-5107-DX Mini-digital -

: 6 :

: 12.03.21


x 2 .

, , DVB-T/DVB-T2 , , ., , 21-69 : 33, .


:994626 :0.00223 :0.317 :

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA01 DVB-T

: 21 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 .


:1067784 :0.00183 :0.16 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA02 DVB-T

: 44 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 .


:1067785 :0.00283 :0.211 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA03 DVB-T

: 49 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 .


:1067786 :0.00283 :0.22 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA04 DVB-T

: 22 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 .


:1067787 :0.0013 :0.15 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA05 DVB-T

: 37 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 .


:1067788 :0.00093 :0.146 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA19 DVB-T

: 43 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 . 25 . 3 . 75 .


:1033330 :0.00243 :0.4 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA20 DVB-T

: 76 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 . 22 . 3 . 75 .


:1033331 :0.00183 :0.3 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA21 DVB-T

: 82 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 . 30 . 3 . 75 .


:1188000 :0.00413 :0.3 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA22 DVB-T

: 74 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 . 30 . 3 . 75 .


:1188001 :0.00463 :0.7 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA23 DVB-T

: 85 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 . 30 . 75 .


:1188002 :0.00183 :0.3 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA24 DVB-T

: 103 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. VHF 87.5-230 . UHF 470-862 . 30 . 3 . 75 .


:1188003 :0.00453 :0.5 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

BBK DA25 DVB-T

: 99 :


. . . . DVB-T, DVB-T2, ISDB-T,DMB-T/H, ATSC, DAB. UHF 470-862 . 26 . 3 . 75 .


:1188004 :0.00443 :0.5 :BBK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

CADENA AV-6012

: 0 :


DVB-T2 . . (DC 6/100) (DC 5/40)


:1255747 :0.00183 :0.2 :CADENA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

CADENA AV-6013A

: 69 :


DVB-T2 .


:1211817 :0.00113 :0.2 :CADENA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

CADENA AV-6015

: 40 :


DVB-T2 . . (DC 6/100) (DC 5/40)


:1255745 :0.00243 :0.2 :CADENA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

FIRST FA-3100

: 101 :


FIRST FA-3100 TB- VHF / UHF / FM VHF 25 UHF 40 : 220


:1222505 :0.00953 :0.3 :FIRST

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

FIRST FA-3102

: 0 :


FIRST FA-3102 - : : : : fm; uhf; vhf (VHF/), : 40 (VHF/), : 860 (UHF/), : 40


:1222506 :0.01253 :0.9 :FIRST

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

FIRST FA-3103

: 89 :


FIRST FA-3103 : : : : : FM; UHF; VHF (VHF/), : 40 (VHF/), : 860 (UHF/), : 40


:1222507 :0.00883 :0.3 :FIRST

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

GAL AR-007

: 23 :


, - UHF/, DVB-T/2, 470-862 , - 4,5 , , 75, , - 20 , : 220x30x10 .


:1228599 :0.00053 :0.2 :GAL

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

GAL AR-160

: 14 :


( ), VHF/UHF (/), VHF - 20; UHF - 28. , , DC + 5 ( USB ).


:1084737 :0.00133 :0.04 :GAL

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

GAL AR-468AW

: 4 :


, , VHF/UHF/FM, 40-862, VHF 20 , UHF 36 , 40 , 3 , AC 220/50 , 75 , 100, , 30 .


:909298 :0.00813 :0.731 :GAL

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

GAL AR-488AW

: 41 :


, , VHF/UHF/FM, 40-862, VHF 20 , UHF 36 , 40 , 3 , AC 220/50 , 75 , 100, , , 30 .


:909300 :0.00923 :0.757 :GAL

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

GAL DA-300 -

: 75 :


, / , - DVB-T/DVB-T2, 174- 230, 470-862 (6-12, 21-69 ), - 8 dbi, - 30 .


:1260563 :0.00583 :0.6 :GAL

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
Add form