8 (495) 181 51 50

8 (800) 700 03 00

VITEK
FAQ
* , , , , 437 (2) .
! , " " !
: : :

:  1 - 8 8

>
     

VITEK VT-3582(BK)

: 55 :


. C 1.5 B. FM, , , . . . . 4. 1.


:1250050 :0.00123 :0.1

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3587(BK)

: 79 :


3587(BK) / VITEK, ,/DC. (VITEK )


:1173669 :0.00273 :0.68

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3591(GY)

: 82 :


. UM-1. FM. . . . . 3. 1 . 1.


:1250052 :0.00093 :0.1

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3592(BK)

: 65 :


. UM-2/C. . FM, , , . . . . 3. 1 . 1


:1250054 :0.00333 :1.1

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3593(BK)

: 81 :


. UM-2/C. FM, , , , . . . . 3. 1 . 1.


:1250056 :0.00113 :0.1

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-6602 BK

: 27 :


VITEK VT-6602 BK. 2 . FM 87,5-108 . 5 . 1,2 . / . . . . . .


:1141023 :0.00143 :0.45

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-6610(SR)

: 21 :


. . , 2 . FM 87,5-108,0 , AM 522-1620 K. . 1,8 . / . .


:1250059 :0.00063 :0.11

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-6611(BK)

: 32 :


. . , 2 . FM 87,5-108,0 , AM 522-1620 K. . 0,9 . / . .


:1250061 :0.00053 :0.1

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
Add form