8 (495) 181 51 50

8 (800) 700 03 00

V.I-TOK
FAQ
* , , , , 437 (2) .
! , " " !
: : :

:  1 - 6 6

>
     

V.I-TOK (18291) 5-0 - 5 - 10

: 27 :


, - 5, - 10, 220, 2.2 , 50 , - 10 .


:1254801 :0.00083 :0.5

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

V.I-TOK (18294) 4-0 - 4 - 5

: 15 :


, - 4, - 10, 220, 2.2 , 50 , - 5 .


:1254803 :0.00043 :0.4

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

V.I-TOK (18295) 4-0 - 4 - 3

: 22 :


, - 4, - 10, 220, 2.2 , 50 , - 3,0 .


:1254804 :0.00053 :0.4

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

V.I-TOK (18296) 5-0 - 5 - 5

: 31 :


, - 5, - 10, 220, 2.2 , 50 , - 5 .


:1254802 :0.00083 :0.3

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

V.I-TOK (18298) 3-0 - 3 - 3

: 25 :


, - 3, - 10, 220, 2.2 , 50 , - 3 .


:1254806 :0.00033 :0.3

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

V.I-TOK (18299) 2-0 - 2 - 5

: 17 :


, - 2, - 10, 220, 2.2 , 50 , - 5 .


:1254807 :0.00023 :0.3

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
Add form