8 (495) 181 51 50

8 (800) 700 03 00

SATURN
FAQ
* , , , , 437 (2) .
! , " " !
: : :
>
     

SATURN ST-EK8421black

: 0 :


: 2200 . : 1.7 . LED . . . ( 360). . . . . . 65-70, 3*0.75.


:1127939 :0.00953 :1.435 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

SATURN ST-EC1070Black

: 133 :


45 , : 1200 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1127848 :0.08873 :11.9 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1070 Gray

: 167 :


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , .


:1161522 :0.08873 :10 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1070Red

: 162 :


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , .


:1161523 :0.08873 :10 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1070White

: 142 :


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , .


:1161524 :0.08733 :10 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1072Black

: 0 :


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1161525 :0.09743 :10 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1074Black

: 0 :

: 18.03.18


* : 1500 * : 50 * , * 320 * 3 : , * 90 * *


:1161526 :03 :0 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1074Grey

: 0 :

: 18.03.18


* : 1500 * : 50 * , * 320 * 3 : , * 90 * *


:1161527 :03 :0 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1074White

: 0 :

: 18.03.18


* : 1500 * : 50 * , * 320 * 3 : , * 90 * *


:1161528 :03 :0 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1075Black

: 144 :


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1127847 :0.0773 :9.6 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1075Red

: 88 :

: 18.03.18


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1127845 :0.07323 :10.5 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1075White

: 75 :


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1127844 :0.07323 :9.55 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1076Black

: 116 :


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , , , ,


:1127843 :0.07553 :9.6 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1076White

: 147 :


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , , , ,


:1127840 :0.07233 :10.7 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1077Black

: 132 :

: 18.03.18


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , ,


:1127839 :0.09013 :11.85 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1077Grey

: 102 :


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , ,


:1127837 :0.08873 :11.65 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1077White

: 146 :


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , ,


:1127835 :0.08733 :12.5 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1087 BLACK

: 106 :


42 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144043 :0.06523 :9.7 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1087 GREY

: 69 :


42 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144042 :0.06413 :9.5 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1087 RED

: 96 :


42 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144041 :0.0663 :9.82 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1087 WHITE

: 145 :


42 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144040 :0.06583 :9.72 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1089 BLACK

: 152 :


45 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 : , : 50


:1144039 :0.06513 :11.38 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1089 GREY

: 143 :


45 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 : , : 50


:1144038 :0.08483 :11.38 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1089 RED

: 0 :


45 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 : , : 50


:1144037 :0.06453 :11.34 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1089 WHITE

: 169 :


45 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 : , : 50


:1144036 :0.06473 :11.36 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1090 BLACK

: 129 :


45 : : : , : 2 : -: : , : 1500 : : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144035 :0.06593 :11.84 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1090 GREY

: 173 :


45 : : : , : 2 : -: : , : 1500 : : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144034 :0.06543 :11.72 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1090 Red

: 0 :


45 . : : : , : 2 : -: : , : 1500 : .


:1161521 :0.07463 :10 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1090 WHITE

: 172 :


45 : : : , : 2 : -: : , : 1500 : : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144033 :0.06513 :11.76 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

SATURN ST-KS7810 green

: 0 :


. : 5 . : 1 . . . . 0, / /. . . : 1 , CR3032.


:1127753 :0.00123 :0.51 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-KS7810 pink

: 0 :


. : 5 . : 1 . . . . 0, / /. . . : 1 , CR3032.


:1127752 :0.00123 :0.507 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-KS7810 red

: 0 :


. : 5 . : 1 . . . . 0, / /. . . : 1 , CR3032.


:1127751 :0.00123 :0.506 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

SATURN ST-HC0363

: 232 :


: 12 . AC. : . . : 4 , , , , . ()/()/()/1*40HQ() 0,53/0,63/24/22080.


:1127799 :0.00263 :0.548 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-HC0364

: 0 :


. . 5, - 4. . ; ; , , .


:1165099 :0.00253 :0.54 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-HC0365

: 230 :


: 12 . AC. : . . : 4 , , , , . ()/()/()/1*40HQ() 0,53/0,63/24/22080


:1127800 :0.00263 :0.541 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
Add form

  • -: 7:00 17:00
  • -: