8 (495) 181 51 50

8 (800) 700 03 00

SATURN
FAQ
* , , , , 437 (2) .
! , " " !
: : :
>
     

SATURN ST-EK8421black

: 26 :

: 01.06.18


: 2200 . : 1.7 . LED . . . ( 360). . . . . . 65-70, 3*0.75.


:1127939 :0.00953 :1.435 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

SATURN ST-FP0051

: 0 :

: 01.06.18


: 700 . 2 . . : , , , . . . . : (600 ), , 600 ), -. .


:1127731 :0.00793 :1.451 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

SATURN ST-EC1070 Gray

: 132 :


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , .


:1161522 :0.08873 :10 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1072Black

: 125 :


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1161525 :0.09743 :10 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1074Black

: 139 :


* : 1500 * : 50 * , * 320 * 3 : , * 90 * *


:1161526 :0.08643 :4.5 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1074Grey

: 149 :


* : 1500 * : 50 * , * 320 * 3 : , * 90 * *


:1161527 :0.08643 :4.5 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1074White

: 150 :


* : 1500 * : 50 * , * 320 * 3 : , * 90 * *


:1161528 :0.08643 :4.5 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1075Black

: 38 :

: 01.06.18


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1127847 :0.0773 :9.6 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1075Grey

: 50 :

: 01.06.18


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1127846 :0.07233 :9.6 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1075Red

: 52 :

: 01.06.18


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1127845 :0.07323 :10.5 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1075White

: 53 :

: 01.06.18


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , ,


:1127844 :0.07323 :9.55 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1076Black

: 100 :

: 01.06.18


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , , , ,


:1127843 :0.07553 :9.6 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1076White

: 90 :

: 01.06.18


36 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , , , ,


:1127840 :0.07233 :10.7 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1077Black

: 122 :

: 01.06.18


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , ,


:1127839 :0.09013 :11.85 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1077Grey

: 71 :

: 01.06.18


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , ,


:1127837 :0.08873 :11.65 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1077White

: 107 :


45 , : 1500 , 320, 3 : , , , 90 , , , , -, , , ,


:1127835 :0.08733 :12.5 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1087 BLACK

: 67 :


42 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144043 :0.06573 :9.7 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1087 GREY

: 70 :

: 01.06.18


42 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144042 :0.06413 :9.5 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1087 RED

: 54 :


42 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 :


:1144041 :0.0663 :9.82 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1089 BLACK

: 116 :


45 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 : , : 50


:1144039 :0.06513 :11.38 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1089 GREY

: 146 :


45 : : , : 2 : -: , : 1500 : , : 220-240 : , ?C: 320 : , : 90 : , : 50


:1144038 :0.08483 :11.38 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-EC1090 Red

: 134 :


45 . : : : , : 2 : -: : , : 1500 : .


:1161521 :0.07463 :10 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

SATURN ST-KS7810 green

: 159 :


. : 5 . : 1 . . . . 0, / /. . . : 1 , CR3032.


:1127753 :0.00123 :0.51 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-KS7810 pink

: 107 :


. : 5 . : 1 . . . . 0, / /. . . : 1 , CR3032.


:1127752 :0.00123 :0.507 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

SATURN ST-HC0363

: 186 :

: 01.06.18


: 12 . AC. : . . : 4 , , , , . ()/()/()/1*40HQ() 0,53/0,63/24/22080.


:1127799 :0.00263 :0.548 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-HC0364

: 141 :


. . 5, - 4. . ; ; , , .


:1165099 :0.00253 :0.54 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

SATURN ST-HC0365

: 160 :

: 01.06.18


: 12 . AC. : . . : 4 , , , , . ()/()/()/1*40HQ() 0,53/0,63/24/22080


:1127800 :0.00263 :0.541 :SATURN

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
Add form

  • -: 7:00 17:00
  • -: