8 (495) 181 51 50

8 (800) 700 03 00

VITEK
FAQ
* , , , , 437 (2) .
! , " " !
: : :
>
     

VITEK VT-8501 G

: 196 :


300. 1. . . . . . 600.


:1140959 :0.00553 :1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-3520

: 24 :


VITEK VT-3520


:1141017 :0.0063 :1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1122 TR

: 526 :


2200. 1,7. . . . . . .


:1133216 :0.01013 :1.35 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7005 TR

: 355 :


2200. 1,7. /. . . . . . .


:1140984 :0.00993 :1.45 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7008 TR

: 179 :


2200. 1,7. . . . . . . . .


:1140986 :0.00923 :1.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7033 ST

: 238 :


2200. 1,7. . . . . . .


:1140996 :0.00793 :1.25 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7046 BK

: 171 :


2200. 1,7. . . . . . . . .


:1140998 :0.01153 :1.35 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7048 W

: 347 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . . . . . . Strix. .


:1141000 :0.00853 :1.1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7059 W

: 420 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . . . . . . .


:1141001 :0.00763 :0.911 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1468 BD

: 123 :


800. , : 2. . . . .


:1140925 :0.00983 :1.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3411 ST

: 102 :


VITEK VT-3411 ST


:1119909 :0.00843 :4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3412 W

: 29 :


800. 2. . . . . . 500. 700. .


:1140965 :0.00713 :1.3 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3421 ST

: 103 :


800. 6. . . . . . 500. 600. .


:1140969 :0.00783 :1.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3423 BK

: 92 :


900. 6. . . . . . 500. 600. .


:1140970 :0.00793 :1.35 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1403 W

: 0 :


250. 5. . 4. . .


:1140922 :0.0043 :1.22 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1409 W

: 102 :


. 300. 5. . / . 4. , . . 3,3. .


:1140923 :0.01753 :2.32 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1410 W

: 100 :


VITEK VT-1410 W


:1120038 :0.00243 :0.895 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1417 ST

: 72 :


700. 2,8. . . 5 . . . 2.


:1133327 :0.02053 :3.1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-4270 W

: 72 :


900. 5. . +. . . . 20 . . . . , , , . 24. . .


:1140977 :0.0273 :3.45 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-4272 BK

: 112 :


900. 5. . +. . . . 17 . . . . , . 24. . . : . , , , .


:1140979 :0.02793 :3.75 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1528 BK

: 64 :


. 750. . 1,25. . . . . . .


:1140930 :0.01473 :1.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-8025

: 139 :


. 5. 1. . 2014,5. 4523 . . . . . 1CR2032 ( ).


:1125870 :0.0013 :0.45 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1373

: 39 :


. . 3. 2. 10 3 . . . . . . .


:1133325 :0.00153 :0.35 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1377 K

: 58 :


. . 3. 2. 10 3 . . . . . . .


:1133326 :0.00153 :0.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2545 BK

: 23 :


4. 4. . 0,2. . . . . . . . - .


:1141010 :0.00113 :0.05 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2547 BK

: 76 :


/. NiMh 2x1/2 AA 550 mAh 2,4V. 8. 45. . . . 11. 12. 0,4. / . . 3. . .


:1141011 :0.00113 :0.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-8266 K

: 37 :


. . /. 45 . 8 . . 3. . . .


:1140952 :0.00163 :0.3 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1381

: 3 :


VITEK VT-1381


:1120028 :0.02743 :5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1971 (B)

: 148 :


Vitek VT-1971 (B)


:1120018 :0.00313 :1.75 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-2511 BK

: 85 :


. . 4 . 4. . 12. 3. . : , , , .


:1141007 :0.00173 :0.55 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2516 W

: 37 :


VITEK VT-2516 W


:1120048 :0.00153 :0.46 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2517 BW

: 31 :


VITEK VT-2517 BW


:1120052 :0.00153 :0.49 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2518 BK

: 116 :


VITEK VT-2518 BK


:1120053 :0.00213 :0.55 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2520 BK

: 21 :


. . 4 . 4. . 12. 3. . . : , , , , .


:1141008 :0.00163 :0.45 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2567 GR

: 105 :


/. 4,8 . NiMh 2x1,2V AA 600mAh. 45. 8. , ( ). . . 2 . 14. . 36. 0,8. . . : , .


:1141003 :0.0023 :0.7 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2568 BK

: 146 :


/. 2,4 . NiMh 2x1,2V AA 600mAh. 60. 8. . . 2 . 11. . 30. 1. . . : , .


:1141004 :0.00143 :0.35 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2576 BK

: 48 :


. . 4 . 5. . 12. 0,9. . : , , .


:1141006 :0.0023 :0.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
> /
     

VITEK VT-2201 VT

: 19 :


VITEK VT-2201 VT


:1120032 :0.00713 :0.95 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-2317 BK (-)

: 57 :


VITEK VT-2317 BK (-)


:1120067 :0.00143 :1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2537 B ()

: 155 :


VITEK VT-2537 B ()


:1120122 :0.00273 :1.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2539 CL ()

: 112 :


VITEK VT-2539 CL ()


:1120123 :0.00213 :0.8 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-8404 BK (-)

: 61 :


35. 8. . 100, 25. 30. . . 220. PTC Heating.


:1140945 :0.00153 :0.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-8420 BK ()

: 104 :


44 . 19. LED . . 25. . . . 210. . PTC Heating.


:1140946 :0.00273 :0.45 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-2249 VT

: 0 :


VITEK VT-2249 VT


:1120087 :0.00563 :0.725 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2269 BK

: 70 :


VITEK VT-2269 BK


:1120084 :0.00233 :0.52 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2299 W

: 72 :


2200. 3. 3. . LED . . -. . . .


:1140938 :0.00563 :0.75 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2327 CL

: 55 :


2200. 3. 3. . . . -. -. . .


:1140941 :0.0063 :0.6 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2509 (-)

: 186 :


VITEK VT-2509 (-)


:1120079 :0.00453 :0.6 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2510 (-)

: 62 :


1000. 2 . : + . - 40. -. -. . . .


:1125869 :0.0033 :0.63 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-8235 VT (-)

: 123 :


VITEK VT-8235 VT (-)


:1120080 :0.00363 :0.62 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1201 BN

: 275 :


2400 . : 140 /. . . . : Ceramic UltraCare. e : 280 . . . .


:1140913 :0.00593 :1.45 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1234 W

: 60 :


2400. . 140 /. 40 /. . . . . . . .


:1133222 :0.00613 :1.25 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1245DB /P+

: 195 :


VITEK VT-1245P +


:1120076 :0.00643 :1.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1262 PK

: 69 :


2400. Ultra Care - . e 300. 130/. . . . . . .


:1133317 :0.00733 :1.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1264 W

: 18 :


2400. . 135 /. . . . . . . . .


:1140919 :0.00743 :1.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1287 W

: 66 :


. 1000 . , 0.1 . . .


:1140921 :0.00443 :0.98 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
Add form

  • -: 7:00 17:00
  • -: