8 (495) 181 51 50

8 (800) 700 03 00

VITEK
FAQ
* , , , , 437 (2) .
! , " " !
: : :
>
     

VITEK VT-1107

: 551 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . . . . . . .


:1120105 :0.0083 :1.16 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1112(GY)

: 496 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . : . . . . . . .


:1125824 :0.01373 :3.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1117()

: 602 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . : . . . . . . .


:1125825 :0.01643 :2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1127 SR

: 424 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . : . . . . . .


:1120097 :0.00743 :1.15 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1134 Y

: 0 :


1000. 0,5. . . . . . . .


:1133154 :03 :0 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1134

: 0 :


: 1000 . : 0,5 . : . : . . . . . . .


:1120106 :03 :0 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1135 BN

: 563 :


1900. 1,2. . . . . . STRIX.


:1120095 :0.01323 :6.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1152 SR

: 536 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . : . . . . .


:1120098 :0.00893 :0 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1154 SR

: 582 :


: 1000 . : 0,5 . : . : . : . . . .


:1120099 :0.00323 :0.72 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1156(BK)

: 603 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . : . . . . . . .


:1125827 :0.01643 :2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1171 W

: 0 :


2800. 1,3. . . . . . .


:1120096 :0.01253 :2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1175 G

: 552 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . . . . . . .


:1120108 :0.00783 :0 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1180

: 487 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . : . . . . . . . .


:1120114 :0.01583 :0 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1181

: 465 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . : . . . . . . .


:1120115 :0.01633 :0.15 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7000 SR

: 464 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . . . .


:1120101 :0.00753 :1.2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7006 W

: 560 :


: 2150 . : 1,7 . : . : . . . . . .


:1120111 :0.00743 :1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7010 SR

: 0 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . . . . . .


:1120102 :0.00743 :1.25 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7023 Y

: 478 :


. : 650 . : 0,5 . : . : . . .


:1120112 :0.00473 :2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-7024 SR

: 0 :


: 2200 . : 1,7 . : . : . : . . . . . .


:1120104 :0.00753 :2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1189

: 0 :


750. 3,8. . . . 3 : 1. 2. 3. . . . .


:1120071 :0.0283 :3.1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1472 G

: 0 :


: 700 . : 600 . : 1. : . : .


:1119903 :0.00623 :3 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1472 OG

: 0 :


700. . . 1 . 600.


:1119905 :0.00623 :2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1472 VT

: 0 :


700. . . 1 . 600.


:1119904 :0.00623 :1.205 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3407 W

: 242 :


VITEK VT-3407 W. 700. 8 . . . 500. 400. . . .


:1119906 :0.0083 :1.4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3411 ST

: 165 :


VITEK VT-3411 BK. 800. 6 . , . . . 600. 500. . . .


:1119909 :0.00843 :4 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-3418 W

: 166 :


VITEK VT-3418 W. 700. . . 1 . .


:1119910 :0.00213 :0.7 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-3603 BD

: 0 :


350. 1,5 /. 2. . 2. / . .


:1120047 :0.02083 :3.8 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-4209 BW

: 86 :


1700. 5 . 1 . . 83 . . . . : , . . : , 2 , , , , , , , . 200 .


:1120043 :0.05663 :15 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-4218 BK

: 88 :


750. 5 . . 48 . . - 6 . . : , , , , 6 . 120 .


:1120044 :0.03943 :5.75 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-4252

: 74 :


VITEK VT-4252 . TOP CERAMIC. VT-4200, VT-4204, VT-4206, VT-4207, VT-4213, VT-4214.


:1120046 :0.01183 :0.965 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1540

: 78 :


120. 40. . . .


:1120035 :0.00153 :2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1542 SR

: 0 :


130. 70. . . . . () 189,59,5.


:1120036 :0.00283 :0.817 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
> , ,
     

VITEK VT-7146

: 71 :


750. . 1 (). . () 82323.


:1120069 :0.00733 :1.41 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1537 W

: 3 :


2000. 1. 2,5. . . . . . .


:1120093 :0.02883 :4.04 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-2415 B

: 49 :


10. . . . 54,525 . 25 . 55. . / . . .


:1120012 :0.00193 :0.7 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2426 L

: 46 :


5. . . 4623 . . / . . 18,418,4. 1CR2032 ( ).


:1120008 :0.00123 :1.2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1811 B

: 0 :


: . 60. . 0,5. . . : 12 . . 30 . 40-50 2 (15-18 ). 2 : (280 ) (160 ). 120 . 300 . .


:1120057 :0.01793 :2.7 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-8265

: 121 :


. . . 40 . 6 . . . . . .


:1120125 :0.00143 :0.35 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1381

: 5 :


VITEK VT-1381 B. 2. 3. . . .


:1120028 :0.02743 :5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1962 (B)

: 125 :


181. 100. //. . . . CR2033.


:1120016 :0.0053 :1.8 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1966 /

: 0 :


180. 100. /. . . . .


:1120024 :0.00913 :3 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1968 (P)

: 126 :


180. 100. //. . . . 7538. 3131. .


:1120017 :0.0043 :1.8 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1983

: 0 :


. //. . . 180. 100. //. . . . CR2032. 10 .


:1120020 :0.00543 :1.9 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1984V. (VT)

: 0 :


. . . . . . 150. 100. //. . . . . 10 .


:1120021 :0.00483 :1.8 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1384 GY

: 8 :


VITEK VT-1384 GY. . . . 3. 2. .


:1120027 :0.00653 :1.255 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1355 W

: 75 :


/. 45 . 8 . . 30 . . 3 . . . 2 . 18. .


:1120049 :0.00243 :1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1357 G

: 124 :


. 12 . . 3 . . 4 . 4.


:1120050 :0.00263 :0.66 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1357 VT

: 101 :


. 12 . . 3 . . 4 . 4.


:1120051 :0.00263 :0.66 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2516 W

: 58 :


. 12 . . 3 . . 4 . 4. : , , , , .


:1120048 :0.00153 :0.46 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2517 BW

: 99 :


. 12 . . 3 . . 4 . 4. : , , , , .


:1120052 :0.00153 :0.49 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2518 BK

: 110 :


. 21 . . 3 . . 6 . 6. : , , , , . .


:1120053 :0.00213 :0.55 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
> /
     

VITEK VT-2211 W

: 0 :


: . : 8. : 2 ( ). . : 2.


:1120034 :0.00163 :0.36 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-2292 VT ()

: 150 :


200 C. 60. 25. . . . .


:1120119 :0.0023 :1.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2311 VT (-)

: 103 :


220 . 27 . . 60 . . . . . .


:1120063 :0.0023 :1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2314 BW (-)

: 0 :


200 . 26. . 90 . . . . . 6.


:1120065 :0.00163 :0.51 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2315 B (-)

: 276 :


40. 220 . . 20. 120 . 30 . . . . LED . . . 5. .


:1120066 :0.00113 :1.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2317 BK (-)

: 125 :


32. 220 . . 25. 110 . . . . . .


:1120067 :0.00143 :1 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2381 CL ()

: 249 :


65. 220 C. 60. 25. . . . 13. . . . .


:1120120 :0.00233 :0 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2508 BK ()

: 116 :


30. 180 C. 60. 25. . . . 1. . . .


:1120121 :0.00183 :0.37 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2537 B ()

: 164 :


45. 200 C. 25. . . . 1. . .


:1120122 :0.00293 :1.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2539 CL ()

: 110 :


30. 180 C. 25. . . . 1. . . .


:1120123 :0.00213 :0.8 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1767

: 0 :


140. . . . . 5,5. . . . 50 .. . 300 /. . / . . . .


:1120072 :0.02843 :10 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-2238 BN

: 142 :


2000. 3. 2. . . -. -. . . . .


:1120081 :0.00053 :3 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2249 VT

: 169 :


2200. 3. 3. . . -. -. . . . .


:1120087 :0.00563 :0.725 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2261 BN

: 195 :


1300. . -. . . .


:1120082 :0.00183 :1.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2269 BK

: 90 :


1600. 2. . -. . . . .


:1120084 :0.00233 :2 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2270 BN

: 139 :


1200. 2 / . . -. .


:1120085 :0.00173 :0.42 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2295 Y

: 198 :


2200. 3. 3. . . -. -. . . . .


:1120089 :0.0063 :3 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2298 BN

: 88 :


2400. 2. 3. . . -. -. . . .


:1120090 :0.00623 :0.785 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2316 B

: 85 :


1800. 2. 2. . . . . . .


:1120091 :0.00523 :1.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-2509 (-)

: 0 :


1200. - 30 40. . . . . 2. -. - 2. . . . /.


:1120079 :03 :0 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-8235 VT (-)

: 129 :


1000. - 40. . . . . 2. . . .


:1120080 :0.00363 :0.62 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

VITEK VT-1212 W

: 281 :


2500 . : 150 /. . . : Mira Dize. e : 250 . . . . . . .


:1120074 :0.00673 :1.65 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1227

: 0 :


. 1000. - . . . . .


:1120073 :0.00263 :0.95 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1257 VT

: 180 :


2400 . : 140 /. . . : Uni Cera - . e : 300 . . . . . .


:1120077 :0.00713 :1.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

VITEK VT-1258

: 197 :


2400 . : 140 /. . . : UltraCare. e 300. . . . . .


:1120078 :0.00763 :1.5 :VITEK

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
Add form

  • -: 7:00 17:00
  • -: