8 (495) 181 51 50

8 (800) 700 03 00

LARA
FAQ
* , , , , 437 (2) .
! , " " !
: : :

:  1 - 0 0

>
     

LARA LR02-100 Sonata 6. LARA LR04-36 500

: 21 :


LR02-100 LARA Sonata, 6 ., (. 2.1 + 3.9 + 6.5) .


:1150026 :0.02063 :4.2 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-101 Sonata 4. LARA LR04-36 500

: 16 :


LR02-101 LARA Sonata, 4 ., (. 2.9 + 4.9 ) .


:1150027 :0.0143 :3 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-104 3 LARA LR04-36 500

: 13 :


LR02-104 LARA ADAGIO, 3 ., (. 2.3 + 4.2 ) + 1.6. - LR03-16


:1171185 :0.01933 :4 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-105 LARA LR04-36 500

: 67 :


LR02-105 LARA HARMONY, 2 ., (. 2.3 + 4.2 ) .


:1166059 :0.00673 :2.78 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-106 2 LARA LR04-36 500

: 78 :

: 23.09.19


LR02-106 LARA ADAGIO, 2 ., (. 2.3 + 4.2 ) ,


:1171186 :0.01453 :2.92 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-108 LARA LR04-36 500

: 61 :


x 2 .

LR02-108 LARA Prima, 3 . <. 2.0 + 3,7 + 1,5 > .


:1166061 :0.02643 :4.58 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-109 BELL PROMO 2 . LARA LR04-36 500

: 28 :


LARA LR02-109 BELL PROMO 2 . <. 2.6 + 4,7 > . ,


:1209210 :0.01283 :2.4 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-110 PROMO LARA LR04-36 500

: 79 :


LR02-110 LARA Bell PROMO <8 > 4.7, 24 + 1.7 LR03-08


:1171187 :0.02033 :3 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-111 LARA RIO, 2 ., (. 3.1 + 5,0) LARA LR04-36 500

: 75 :


LARA LR02-111 LARA RIO, 2 ., (. 3.1 + 5,0). Rio .


:1209197 :0.01533 :1.9 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-111 RIO CHOCO 2 ., (. 3.1 + 5,0) LARA LR04-36 500

: 70 :


LARA LR02-111 RIO CHOCO 2 ., (. 3.1 + 5,0). hoco .


:1209185 :0.01393 :2.2 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-80 Standart 6. LARA LR04-36 500

: 34 :


LR02-80 LARA Standart (1.8 + 3.1 + 5.7) ,


:1150030 :0.02253 :4.6 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-81 STANDART (2.0 + 4.0 + 5.2) LARA LR04-36 500

: 60 :

: 23.09.19


0,5 , , , , 6 : 3 3


:1209211 :0.02023 :3.2 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-86 LARA LR04-36 500

: 62 :


LR02-86 LARA Apple 6 (: 2.0, 3.6, 6.1)


:1166079 :0.02193 :4.74 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-87 APPLE 8 ( 2.1, : 2.1, 3.7, 6.1) LARA LR04-36 500

: 35 :


, , , , 8 : 3 1 4


:1209212 :0.02263 :2.6 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-92 Bell 6. LARA LR04-36 500

: 29 :


LR02-92 LARA Bell 6 , . . , (: 1.9, 3.6, 6.1)


:1150033 :0.01933 :4.25 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-93 Bell 8. LARA LR04-36 500

: 43 :


LR02-93 LARA Bell 8 , . ., (, : 1.9, 3.6, 6.1)


:1150034 :0.02343 :5.25 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-95 Bell PROMO 6. LARA LR04-36 500

: 44 :


LR02-95 LARA Bell PROMO 2.7,4.7 + - LR03-08


:1150035 :0.02073 :3.75 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

LARA LR02-97 STANDART, 6 ., (. 4.0 + 7.1 + 2.0) LARA LR04-36 500

: 114 :


, , , , 6 : 2 1 3


:1209213 :0.0233 :2.4 :LARA

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
Add form

  • -: 7:00 17:00
  • -: