8 (495) 181 51 50

8 (800) 700 03 00

AKPO
FAQ
* , , , , 437 (2) .
! , " " !
: : :
>
     

AKPO WK-4 BALANCE ECO 60 . 2270

: 0 :


: 600, : 115, : 1100 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 600373352


:1276800 :0.1083 :15 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 CLARUS ECO 60 . 2283

: 129 :


: 600, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600255347


:1276775 :0.0723 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 CLARUS ECO 60 . 2252

: 77 :


: 600, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600255347


:1276765 :0.05253 :12 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 GRAND ECO 50 . 2104

: 148 :


: 500, : 130, : 850 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 500303375


:1085402 :0.06753 :15 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 GRAND ECO 60 . 2100

: 152 :


: 600, : 130, : 850 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 600303375


:1085369 :0.0813 :12 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 JUNO ECO 60 . 2205

: 119 :


: 600, : 119, : 740 3/, : 3, : LED 22, : 100 , : 600255340


:1276760 :0.0633 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 JUNO ECO 60 . 2171

: 0 :


: 600, : 119, : 740 3/, : 3, : LED 22, : 100 , : 600255340


:1086412 :0.0633 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 KASTOS ECO 50 . 732

: 149 :


: 500, : 130, : 850 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 500325374


:1085403 :0.063 :15 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 KASTOS ECO 50 . 738

: 151 :


: 500, : 130, : 850 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 500325374


:1085383 :0.06753 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 KASTOS ECO 60 . 2012

: 150 :


: 600, : 130, : 850 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 600325374


:1085377 :0.0633 :15 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 KASTOS ECO 60 . 734

: 63 :


: 600, : 130, : 850 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 600325374


:1085358 :0.0723 :12 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 MIRT ECO 50 . 3040

: 0 :


: 500, : 111, : 1100 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 500303375


:1276798 :0.06753 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 MIRT ECO 50 . 3028

: 182 :


: 500, : 111, : 1100 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 500303375


:1276792 :0.063 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 MIRT ECO 60 . 3041

: 183 :


: 600, : 111, : 1100 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 600303375


:1276796 :0.0813 :15 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 MIRT ECO 60 . 3029

: 185 :


: 600, : 111, : 1100 3/, : 3, : LED 22, : 150 , : 600303375


:1276786 :0.0813 :14 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 NERO ECO 50 . 5569

: 31 :


: 500, : 119, : 740 3/, : 3, : LED 22, : 100 , : 500x246315


:1085371 :0.05253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 NERO ECO 50 . / 2184

: 0 :


: 500, : 119, : 740 3/, : 3, : LED 22, : 100 , : 500x246315


:1276779 :0.06753 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 NERO ECO 50 . 1109

: 146 :


: 500, : 170, : 420 3/, : 3, : 235, : 500x325318


:1085365 :0.05253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 NERO ECO 60 . 5563

: 145 :


: 600, : 170, : 420 3/, : 3, : 235, : 600325347


:1085364 :0.0633 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 NERO ECO 60 . 1110

: 143 :


: 600, : 170, : 420 3/, : 3, : 235, : 600325347


:1085349 :0.0633 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 OPTIMA DUO 60 . 3026

: 115 :


: 600, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600255340


:1276781 :0.05253 :9 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 OPTIMA ECO 50 . 2224

: 45 :


: 500, : 119, : 740 3/, : 3, : LED 22, : 100 , : 500x246315


:1276757 :0.05253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 OPTIMA ECO 50 . 2208

: 114 :


: 500, : 119, : 740 3/, : 3, : LED 22, : 100 , : 500x246315


:1276761 :0.05253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 OPTIMA ECO 60 . 2225

: 113 :


: 600, : 119, : 740 3/, : 3, : LED 22, : 100 , : 600255340


:1276759 :0.0633 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 OPTIMA ECO 60 . 2209

: 58 :


: 600, : 119, : 740 3/, : 3, : LED 22, : 100 , : 600255340


:1276754 :0.0633 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 SELENE ECO 60 . 2251

: 181 :


: 600, : 119, : 740 3/, : 3, : LED 22, : 100 , : 600255340


:1276790 :0.0813 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-5 ELEGANT TURBO 60 . 467

: 144 :


: 600, : 170, : 520 3/, : 3, : 225, : 9090 , : 600570255


:1085362 :0.06753 :5 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-5 SOFT 50 . 490

: 147 :


: 500, : 170, : 520 3/, : 3, : 225, : 9090 , : 500570220


:1085396 :0.05633 :5 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 P3050 1014

: 118 :


AKPO WK-7 P3050 1014


:1276763 :0.0453 :9 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 P3050 1016

: 0 :


: 500, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 14, : 120 , : 500500150


:1276778 :0.03383 :5 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 P3060 1018

: 68 :


: 600, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 14, : 120 , : 600500150


:1085354 :0.06753 :9 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 SET 50 . 3010

: 0 :


: 500, : 145, : 520 3/, : 3, : 125, : 120 , : 50047075


:1276766 :0.0163 :5 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 SET 60 . 3011

: 0 :


: 600, : 145, : 520 3/, : 3, : 125, : 120 , : 60047075


:1276771 :0.0273 :5 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 SET 60 . 3013

: 116 :


: 600, : 145, : 520 3/, : 3, : 125, : 120 , : 60047075


:1276784 :0.02163 :5 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-9 SATURN 60 . 2228

: 0 :


: 600, : 113,8, : 1100 3/, : 5, : LED stripe 12,8, , , , : 150 , : 600375355


:1276769 :0.1083 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-9 SMART 60 . 3046

: 0 :


: 600, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, , , : 120 , : 598350400


:1276772 :0.0813 :15 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
>
     

AKPO WK-10 NEVA GLASS 60 . / 3021

: 0 :


: 530, : 244, : 1250 3/, : 4, : LED 22, , , : 150 , : 530290299


:1276782 :0.0453 :15 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-10 NEVA GLASS 60 . / 3022

: 0 :


: 530, : 244, : 1250 3/, : 4, : LED 22, , , : 150 , : 530290299


:1276794 :0.03753 :15 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-4 NEVA ECO 60 . 972

: 79 :


: 530, : 210, : 650 3/, : 3, : 235, : 530290280


:1085381 :0.05253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-6 NEVA GLASS 60 . 3045

: 39 :


: 530, : 115, : 1100 3/, : 3, : LED 22, , , : 150 , : 530290299


:1276773 :0.0453 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-6 NEVA GLASS 60 . 3044

: 0 :


: 530, : 115, : 1100 3/, : 3, : LED 22, , , : 150 , : 530290299


:1276799 :0.0453 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT 60 . 979

: 0 :


: 600, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(295+140)170


:1085359 :0.02253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO 50 . 1025

: 78 :


: 500, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 500(295+140)170


:1085348 :0.01883 :3 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO 60 . 1054

: 56 :


: 600, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(295+140)170


:1085347 :0.02253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO 60 . 1026

: 83 :


: 600, : 150, : 400 3/, : 3, : 225, : 600285+144170


:1085346 :0.02253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO 60 . 2150

: 80 :


: 600, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(295+140)170


:1085393 :0.02253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO GLASS 60 . 2003

: 0 :


: 600, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(300+140)170


:1276762 :0.033 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO GLASS 60 . 5000

: 61 :


: 600, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(300+140)170


:1276764 :0.033 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO TWIN 60 . 3004

: 0 :


: 600, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(300+140)170


:1276793 :0.0273 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO TWIN 60 . 2280

: 69 :


: 600, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(300+140)170


:1276783 :0.02253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO TWIN 60 . 2282

: 68 :


: 600, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(300+140)170


:1276777 :0.02253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO TWIN GLASS 60 . 3001

: 67 :


: 600, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(300+140)170


:1276756 :0.033 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT ECO TWIN GLASS 60 . 3003

: 0 :


: 600, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 600(300+140)170


:1276791 :0.02253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 LIGHT PLUS TWIN II 60 2244

: 0 :


: 600, : 244, : 1250 3/, : 4, : LED 22, , , : 150 , : 600(295+140)245


:1276770 :0.0453 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 MICRA 60 . 2232

: 40 :


: 530, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 530290155


:1276758 :0.033 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 MICRA 60 . 2234

: 72 :


: 530, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 530290155


:1276768 :0.05253 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 MICRA 60 . 2233

: 0 :


: 530, : 124, : 520 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 530290155


:1276776 :0.0273 :15 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 MICRA TWIN 60 . 2253

: 0 :


: 530, : 136, : 870 3/, : 3, : LED 22, : 120 , : 530290155


:1276767 :0.033 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-7 MICRA TWIN 60 . 2254

: 0 :


AKPO WK-7 MICRA TWIN 60 . 2254


:1276755 :0.0363 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-9 NEVA 60 . 2201

: 0 :


: 530, : 244, : 1250 3/, : 4, : LED 22, , , , : 150 , : 530290280


:1276780 :0.0453 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-9 NEVA II 60 . 3031

: 0 :


: 530, : 115, : 1100 3/, : 5, : LED 22, , , , : 150 , : 530290280


:1276788 :0.0453 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
     

AKPO WK-9 NEVA II 60 . 3034

: 70 :


: 530, : 115, : 1100 3/, : 5, : LED 22, , , , : 150 , : 530290280


:1276797 :0.0363 :10 :AKPO

  ........... ........... ........... ........... ........... . .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........... ........... ...........  
Add form